Mesurades Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig

MESURES ADOPTADES

(BOE, 19/05/2021) Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per la borrasca "*Filomena".

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

Resolució de 16 d'octubre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en l'article 8 del Reial decret-llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per la borrasca "*Filomena". Publicada en extracte en BOE, 20 d'octubre de 2021.