Araubide juridikoa

- Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-banaketa, konstituzioaren viii. tituluan dago jasota autonomia estatutu guztietan, babes-sistema igaroko ditu, 161 eta hurrengo artikuluetan araututako osaera, baita bi lege organikoan (1979ko urriaren 3ko Auzitegi Konstituzionalak 2002ko. Hain zuzen, irudian, eskumenak banatzeko sistema dagokionez, Auzitegi Konstituzionalak correspondeal ezagutzeko eskumena.

  • - Urteko lege-indarreko arau-xedapenen konstituzionaltasunari buruzko legeak eta baliabideak.
  • Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-gatazkak, eta horien artean.

Praktikan, erabakiak hartzeko sistema erabili behar izan ditu espainiako autonomia garatzea (eztabaidak ebazteko eskumena Auzitegi ere (estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumenen gaineko edukia eta hedadura maila bakoitzari. Hala, aspalditik onartzen den funtsezko zeregina bete du, jurisprudentzia konstituzionalak esan eskumenen eta arduren esparrua (Estatuko eta autonomia-erkidegoetako.

Eztabaida horiek eduki zehatza, baita auzitegi konstituzionalean gauzatutako jarduerak dira modu sistemáticaen documentoselaborados mota horiei zerbitzu teknikoek Agintzen zuten:

  • - El InformeMensual. bilakaerari buruzko informazio eguneratua Dago metatuta, estatuaren eta autonomia erkidegoen arteko eskuduntza gorabeherak zeharreko X Duenez. - eta dagozkion txostenak laVIII IXLegislaturas Ere sartzen dira.
  • - Hiruhileko Txostenak, estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean. (Konstituzio Auzitegiaren erabakiek buruzko informazioa Jasotzen da, eta Bitariko Batzordeak egin izan duen lankidetza - urte barruan, zenbait Estatu eta autonomia erkidego arteko gatazka guztien inguruko estatistikak.

2021

Informe mensual de conflictividad - octubre 2021 (PDF · 6,8 MB)

2021. Buletina - 3.Hiruhilekoa (PDF · 1,37 MB)

2021. Buletina - 2. Hiruhilekoa (PDF · 896 KB)

2021. Buletina - 1. Hiruhilekoa (PDF · 2,26 MB)

2020

2020. Buletina - 4. Hiruhilekoa (PDF · 761,12 KB)

2020. Buletina - 3. Hiruhilekoa (PDF · 2,05 MB)

2020. Buletina - 2. Hiruhilekoa (PDF · 1,93 MB)

2020. Buletina - 1. Hiruhilekoa (PDF · 2,02 MB)

2019

2019. Buletina - 4. Hiruhilekoa (PDF · 0,99 MB)

2019. Buletina - 3. Hiruhilekoa (PDF · 2,06 MB)

2019. Buletina - 2. Hiruhilekoa (PDF · 1,31 MB)

2019. Buletina - 1. Hiruhilekoa (PDF · 1,15 MB)

2018

2018. Buletina - 4. hiruhilekoa (PDF · 1,07 MB)

2018. Buletina - 3. hiruhilabetea (PDF · 1,58 MB)

2018. Buletina - 2. hiruhilabetea (PDF · 1,23 MB)

2018. Buletina - 1. hiruhilabetea (PDF · 757,86 KB)

2017

2007Ko laugarren hiruhilekoa - aldizkaria (PDF · 727,02 KB)

Buletina - 2007ko 3. hiruhilabetea (PDF · 751,95 KB)

Buletina - 2007ko 2. hiruhilabetea (PDF · 591,92 KB)

Buletina - 2007ko 1. hiruhilabetea (PDF · 634,92 KB)

2016

Buletina - 4. hiruhilekoa. (PDF · 649,89 KB)

Buletina - 3. hiruhilekoa. (PDF · 1,07 MB)

Buletina - 2. hiruhilekoa. (PDF · 1,12 MB)

- Aldizkari hiruhilekoa. (PDF · 1,23 MB)

2015

Buletina - 4. hiruhilekoa arte (PDF · 1,04 MB)

Buletina - 2010eko 3. hiruhilekoa (PDF · 1,69 MB)

Buletina - 2010eko 2. hiruhilekoa (PDF · 1,03 MB)

Buletina - 2010eko 1. hiruhilekoa (PDF · 1,26 MB)

2014

Buletina - 2004ko 4. hiruhilabetea (PDF · 1,21 MB)

2004Ko 3. hiruhilekoa - aldizkaria (PDF · 1,02 MB)

2004Ko 3. hiruhilekoa - aldizkaria (PDF · 923,11 KB)

Aldizkari hiruhilekoa - 2014 (PDF · 1,83 MB)

2013

Aldizkari hiruhilekoa - 2013 (PDF · 1 MB)

Buletina - 2013ko 3. hiruhilabetea (PDF · 795,41 KB)

Buletina - 2013ko bigarren hiruhilekoa (PDF · 1,01 MB)

Aldizkari hiruhilekoa - 2013 (PDF · 2 MB)

2012

Aldizkari hiruhilekoa - 2012 (PDF · 1,06 MB)

Buletina - 3. hiruhilekoa. (PDF · 809,98 KB)

Aldizkari hiruhilekoa - 2012 (PDF · 782,19 KB)

Aldizkari hiruhilekoa - 2012 (PDF · 1,05 MB)

2011

Buletina - 2011ko 4. hiruhilekoa. (PDF · 1,06 MB)

Buletina - 2011ko 3. hiruhilekoa (PDF · 1,33 MB)

Aldizkaria - 2011eko 2. hiruhilekoa (PDF · 1,32 MB)

Buletina - 2011ko 1. hiruhilekoa (PDF · 1,72 MB)

2010

Aldizkaria - 2010eko 4. hiruhilekoa (PDF · 1,01 MB)

Aldizkaria - 2010eko 3. hiruhilekoa (PDF · 880,11 KB)

Aldizkaria - 2010eko 2. hiruhilekoa (PDF · 813,31 KB)

2010Eko 1. hiruhilekoa - aldizkaria (PDF · 782,81 KB)

2009

Gatazkakortasunari buruzko 2009k 4. Hiruhileko Buletina (PDF · 781,85 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2009ko 3. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,02 MB)

Gatazkakortasunari buruzko 2009ko 2. Hiruhileko Buletina (PDF · 721,33 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2009Ko 1. Hiruhileko Buletina (PDF · 781,13 KB)

2008

Gatazkakortasunari buruzko 2008ko 4. Hiruhileko Buletina (PDF · 628,88 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2008ko 3. Hiruhileko Buletina (PDF · 693,67 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2008ko 2. Hiruhileko Buletina (PDF · 633,04 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2008ko 1. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,91 MB)

2007

Gatazkakortasunari buruzko 2007ko 4. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,52 MB)

Gatazkakortasunari buruzko 2007ko 3. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,18 MB)

Gatazkakortasunari buruzko 2007ko 2. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,11 MB)

Gatazkakortasunari buruzko 2007ko 1. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,77 MB)

2006

Gatazkakortasunari buruzko 2006ko 4. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,31 MB)

Gatazkakortasunari buruzko 2006ko 3. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,43 MB)

Gatazkakortasunari buruzko 2006ko 2. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,42 MB)

Gatazkakortasunari buruzko 2006ko 1. Hiruhileko Buletina (PDF · 1,6 MB)

2005

Gatazkakortasunari buruzko 2005ko 4. Hiruhileko Buletina (PDF · 328,44 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2005ko 3. Hiruhileko Buletina (PDF · 304,58 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2005ko 2. Hiruhileko Buletina (PDF · 424,32 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2005ko 1. Hiruhileko Buletina (PDF · 162,7 KB)

2004

Gatazkakortasunari buruzko 2004ko 4. Hiruhileko Buletina (PDF · 236,08 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2004ko 3. Hiruhileko Bule (PDF · 149,35 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2004ko 2. Hiruhileko Buletina (PDF · 229,56 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2004ko 1. Hiruhileko Buletina (PDF · 146,56 KB)

2003

Gatazkakortasunari buruzko 2003ko 4. Hiruhileko Buletina (PDF · 147,09 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2003ko 3. Hiruhileko Buletina (PDF · 215,77 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2003ko 2. Hiruhileko Buletina (PDF · 206,2 KB)

Gatazkakortasunari buruzko 2003ko 1. Hiruhileko Buletina (PDF · 218,51 KB)

2002

Gatazkakortasunari buruzko 2002ko 4. Hiruhileko Buletina (PDF · 149,79 KB)