El Govern destina més de 165,6 milions d'euros a Catalunya per a descarbonizar i digitalitzar la mobilitat en el marc del Pla de Recuperació

El Govern destina més de 165,6 milions d'euros a Catalunya per a descarbonizar i digitalitzar la mobilitat en el marc del Pla de Recuperació

13/05/2022

  • La inversió s'emmarca en la transferència d'1.010 milions d'euros en 2021 i 2022 pactada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb les CCAA, Ceuta i Melilla, per finançar actuacions destinades a reduir les emissions, el soroll i la sinistralitat i prioritzar la mobilitat activa a les ciutats
  • Catalunya rebrà 147.572.472 euros per a la transformació digital i sostenible del transport públic, i 18.036.635 euros per a actuacions de digitalització en matèria de transport autonòmic

13 de maig de 2022.- El Govern inverteix 165.609.107 euros a Catalunya en 2021 i 2022 per *descarbonizar i digitalitzar la mobilitat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que destina un total d'1.010 milions d'euros a les comunitats i ciutats autònomes, per finançar actuacions encaminades a ajudar a reduir les emissions, el soroll i la sinistralitat i prioritzar la mobilitat activa a les ciutats.

De la mà d'aquests fons Next Generation EU, Catalunya ja ha rebut 155.361.019 euros de la inversió pactada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) amb les CCAA, Ceuta i Melilla; i està previst que aquest any rebi 10.248.088 euros, fins a aconseguir la transferència total de 165,6 milions d'euros.

*Mitma i els governs regionals van ratificar el passat 5 de novembre l'Acord de la Conferència Nacional de Transports pel qual es fixava el criteri de distribució territorial dels fons en funció a la població. Aquest acord recull una relació de les actuacions d'inversió que poden finançar-se amb càrrec a les ajudes europees, fins a sumar els 1.010 milions assignats per descarbonizar i digitalitzar el transport i la mobilitat, en el marc de l'important paper que comunitats i ciutats autònomes tenen en l'estratègia impulsada pel Govern.

Els 1.010 milions d'euros es desglossen en dues línies: 900 milions d'euros per contribuir al funcionament de zones de baixes emissions (ZBE) en els entorns metropolitans i per a la transformació digital i sostenible del transport públic, i 110 milions d'euros per a actuacions de digitalització de les CCAA en matèria de transport autonòmic, serveis administratius i transport a demanda.

Transformació digital i sostenible del transport públic

En concret, Catalunya ha rebut 147.572.472 euros per ajudar a reduir les emissions i impulsar la transformació digital i sostenible del transport públic.

Aquestes actuacions han de contribuir a fomentar la mobilitat sostenible en els municipis de més de 50.000 habitants o capitals de província, que concentren més del 50% de la població. També són elegibles actuacions relacionades amb municipis de menor grandària, que siguin confrontants o pròxims, tenint almenys un d'ells més de 20.000 habitants, constituint en conjunt un àrea urbana o metropolitana de més de 50.000 habitants o amb demanda important de mobilitat entre ells. Al seu torn, es contempla finançar actuacions a les illes amb més de 20.000 habitants, que disposin de transport públic.

La construcció de vies ciclistes a diverses províncies -com el carril bici en la carretera de Cambrils a Reus-, el projecte d'implantació d'aparcaments segurs/segurs de bicicletes entorn de/entorn de la xarxa de Rodalies -ja en fase d'execució-, l'adaptació a la normativa d'accessibilitat dels bescanviadors d'Olot, Sants-Estació o Passeig de Gràcia i Catalunya o el desenvolupament de la plataforma digital d'integració de les Zones de Baixes Emissions són algunes de les actuacions licitades a Catalunya dins d'aquesta línia d'inversió dels fons europeus.

Les comunitats i ciutats autònomes tenen de termini fins a desembre de 2025 per finalitzar les actuacions previstes per prioritzar el transport públic col·lectiu o la mobilitat activa, emmarcades en la Inversió 1 del Component 1 del PRTR, Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura/segura i connectada en entorns urbans metropolitans (C1.I1).

Digitalització del transport autonòmic

Catalunya rebrà en total 18.036.635 euros per a actuacions de digitalització de les CCAA en matèria de transport autonòmic, en serveis administratius, sistemes de gestió de transport a la demanda o solucions de pagament integrades, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers per carretera o ferrocarril.

La digitalització de la inspecció i procediment sancionador del transport o la digitalització i millora dels equipaments de parades de transport públic interurbà són algunes de les actuacions previstes en aquesta comunitat autònoma conformement a aquesta línia d'inversió dels fons europeus

Les comunitats i ciutats autònomes tenen de termini fins a juny de 2026 per concloure els projectes de digitalització de serveis administratius i de transport a la demanda, línia recollida en la Inversió 4 del Component 6 del PRTR: Mobilitat sostenible, segura/segura i connectada (C6.I4).